30-03-2018

29 maart 2018

Voortaan zal ook een e-mail gelden als bewijs voor de aankoop van een huis. Dat zal de federale regering morgen beslissen op de ministerraad, op vraag van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD). De notarissen zijn alleszins al fan.

Het Antwerpse hof van beroep oordeelde vorig jaar dat een e-mail tussen koper en verkoper geen enkele juridische waarde heeft, ook niet wanneer ze het daarin eens raken over de prijs. De rechtbank baseerde zich op een wet op de elektronische handel uit 2003, waar destijds een uitzondering werd gemaakt voor onroerende goederen. Een verkeerde interpretatie van de wet leidde ertoe dat een verkoop van vastgoed volgens de rechter niet via elektronische weg kon gesloten worden.

Onduidelijkheid wegnemen
Het wetsontwerp van De Croo - dat morgen wellicht wordt goedgekeurd door de ministerraad - neemt alle obstakels nu weg. Ook speciale contracten - zoals vastgoed - zullen wel degelijk via elektronische weg kunnen worden gesloten. Een rechter zal dus niet meer kunnen oordelen dat een verkoop van vastgoed niet via e-mail tot stand kan komen en dus ook een e-mail niet meer kunnen weigeren als bewijs.

“De wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk", zegt De Croo. "Het is belangrijk dat mensen die een akkoord bereiken over de prijs onmiddellijk zekerheid hebben, ook als dat per e-mail gebeurt. Met deze wetsaanpassing nemen we elke onduidelijkheid weg."  

Bron: vrtNWS