18-12-2017
11 december 2017

Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Dat heeft de Vlaamse regering op vrijdag 8 december beslist. Daarnaast wordt het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, tegen 2019 omgevormd tot een EPC+ met een pak meer informatie en krijgen woningen, net als elektro-apparaten, een energielabel.

Wie een woning (ver)bouwt of (ver)koopt, moet zich vaak door een hele papierwinkel worstelen. Dat gaat van stedenbouwkundige uittreksels tot bodemattesten, energieprestatiecertificaten en informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel. De Vlaamse regering heeft al langer plannen om al de informatie over woningen waarover zij zelf beschikt te bundelen in een Woningpas. Die pas moet een soort digitaal paspoort worden voor elke woning in Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA): "De Woningpas geeft met één klik een volledig overzicht van de huidige toestand van de woning. Je zal in de toekomst dus geen afzonderlijke attesten meer moeten bezorgen aan de overheid, noch aanvragen."

EPC+
Bedoeling is met de Woningpas te starten in het voorjaar van 2018. Aanvankelijk zullen alleen de eigenaars en bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen, later ook kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten,... Een van de onderdelen van de Woningpas is het energieprestatiecertificiaat (EPC). Dat certificaat krijgt tegen 2019 ook een grondige opfrisbeurt. Nu staat er in dat certificaat een bepaalde energiescore met wat standaardaanbevelingen.

Bedoeling is om een pak meer informatie in het certificaat te verwerken en te komen tot een opgewaardeerde EPC+. Zo zal er in het EPC+ onder meer staan hoe je verschillende onderdelen van je woning best renoveert, wat de geschatte kostprijs is en hoe energie-efficiënt de woning na de ingreep zal zijn. Net zoals bij elektro-apparaten krijgen woningen een energielabel, waarbij A (groen) een energiezuinige woning is en F (rood) een onvoldoende.

Minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld): "Het EPC+ zal je een eenvoudig overzicht geven van de energie-efficiëntie van je woning, hoe je die kan verbeteren en wat elke afzonderlijke ingreep kost. Je krijgt ook meteen zicht op welk energielabel (van A tot F) je daarmee kan bereiken. Met die concrete informatie, willen we meer mensen over de streep trekken om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken."

Renovatiepact 2050
De maatregelen passen in de tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050 dat de Vlaamse regering drie jaar geleden heeft afgesloten met de bouwsector, de consumentenorganisaties en de overheid. Het doel van dat pact is om ervoor te zorgen dat gebouwen beter gerenoveerd worden en dat onze gebouwen energiezuiniger worden. Binnen het pact zijn nu ook langetermijndoelstellingen ingeschreven. Die doelstellingen moeten zowel de bouwheer als de bouwsector een duidelijk streefdoel bieden.

Terwijl Bouwunie tevreden reageert op de Vlaamse plannen, plaatst Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, wat kanttekeningen. "Op zich is het een zeer nuttige tool om te komen tot energiezuinigere woningen. Maar je zou nog meer kunnen doen met de woningpas. Het zou ook kunnen gebruikt worden om de veiligheid en het comfort van woningen te vergroten door bijvoorbeeld het conformiteitsattest (keuring van de elektrische installatie, red.) te integreren", legt Peter Demuynck, directeur van Agoria Vlaanderen, uit.

"Te vrijblijvend"
Verder noemt Agoria het renovatiepact "te vrijblijvend". "Wij stellen voor om energetische renovaties verplicht te maken, met name op de logische en natuurlijke renovatiemomenten zoals de verkoop van een woning. Zo zijn er 80.000 momenten per jaar en kan je tegen 2050 een grondige renovatie-operatie realiseren. Dat is goed zowel voor de bouw- en renovatiesector als voor de consument en voor het milieu", aldus Demuynck.

Bron: Belga