30-01-2018
29 januari 2018
 

In 2017 werden er bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verstrekt. Voor het vierde jaar op rij wordt hiermee het record van het voorgaande jaar gebroken. Toch is er op basis van de laatste zes maanden mogelijks een kentering merkbaar. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in 2017 met 9%. In bedrag was er nog wel een stijging met iets meer dan 1%. Mede ten gevolge daarvan daalde ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2016 met iets minder dan 7%. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel, met 3%.

Renovatiekredieten in dalende lijn
Deze daling van het aantal verstrekte kredieten is omzeggens volledig toe te schrijven aan een kleiner aantal renovatiekredieten.

"De lage rentevoeten hebben, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening", stelt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "Vooral kredieten voor de aankoop, de bouw of de aankoop met verbouwing van een woning deden het nog goed, terwijl het aantal renovatiekredieten een daling kende."

Gemiddelde ontleende bedrag
Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over 2017 tot bijna 155.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg verder tot ongeveer 164.000 euro. In de tweede helft van 2017 bedroeg dit zelfs meer dan 166.000 euro. Dit betekent een stijging met 10.000 euro op één jaar tijd.

Lage rentevoeten
In 2017 kozen bijna 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. In het vierde trimester was dit ongeveer 84% van de kredietnemers. Door de lage rentevoeten blijft het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten over heel 2017 beperkt tot ongeveer 1%. In het vierde trimester van 2017 daarentegen lag het om en bij de 2,5%.

Bron: Febelfin