12-02-2018
09 februari 2018

Een heksenjacht of een terechte verstrenging? Er is grote ongerustheid bij de huurders van een sociale woning. Naar schatting 3.000 gezinnen vrezen hun sociale woning te verliezen. Sommigen over een jaar of twee, anderen over enkele weken zelfs al. Aanleiding is een verstrenging ingevoerd door minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Een sociale huurder mag voortaan geen enkele vorm van eigendom hebben, aldus de minister. Wie wel eigendom heeft, probeert er nu vanaf te geraken. Eenvoudig? Neen. Er heerst boosheid, paniek, angst. Minister Homans wenst voorlopig niet te reageren.

De nieuwe regel is een verstrenging. Tot 1 maart 2017 had iemand die voor de volle 100% eigenaar was, geen recht op een sociale woning. Nu heeft iemand die voor een deel eigenaar is, ook geen recht meer op sociale huisvesting. De website van minister Homans maakt duidelijk waarom: "Een sociale huurder mag geen enkele vorm van eigendom hebben (…) Sociale huurwoningen moeten ter beschikking worden gesteld aan zij die deze het meest nodig hebben."

Sociale huurders die ook een deel van een woning bezitten, hebben nu de keuze: afstand doen van het vermogen of de sociale woning verlaten. De overgangsperiode loopt tot 28 februari. Er zit dus veel druk op de ketel. Björn Mallants is bezorgd. Hij is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en ziet wat er gebeurt. "Mensen zijn bezorgd. In elke familie is er wel iemand met eigendom. Dat wordt geërfd. Als je dat doortrekt, kan je ervan uitgaan dat iemand die een sociale woning aanvraagt, ooit wel iets verwerft." Volgens Mallants dreigen tussen de 2.000 à 3.000 gezinnen hun sociale woning te moeten verlaten.

Bron: vrt NWS