27-02-2018

26 februari 2018

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. De meeste tarieven gaan omlaag.

Het hoogste tarief van 65 procent verdwijnt. Er komen vooral lagere tarieven voor de zogenoemde zijlijn (broers, zussen, neven, nichten).

Voor de eerste schijf (0-75.000 euro) gold er een tarief van 30 procent voor broers en zussen en een van 45 procent voor 'anderen'. Dat wordt nu 25 procent voor beide categorieën, terwijl de vork verkleint naar 0-35.000 euro. 

De vork voor de tweede schijf verandert van 75.000-125.000 euro naar 35.000-75.000 euro. Broers en zusen zullen daarop 30 procent betalen in plaats van 55 procent, 'anderen' 45 procent in plaats van 55 procent.

De hoogste schijf van meer dan 125.000 euro met een tarief van 65 procent wordt vervangen door een tarief van 55 procent voor bedragen van meer dan 75.000 euro.

"We verlagen de tarieven in de zijlijn. Dat is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen", zegt Vlaams minister voor Financiën Bart Tommelein (Open VLD). "Door redelijkere tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen."

Kosteloze erfenissprong
Verder komt er een bijkomende vrijstelling van 50.000 euro voor de langstlevende partner, bovenop de gezinswoning. Volle wezen jonger dan 21 krijgen een vrijstelling tot 75.000 euro op het roerend vermogen en het ouderlijk huis.

Er zal ook een flexibele erfenissprong mogelijk worden. Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die volledig of voor een deel kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die kosteloze erfenissprong heb je een jaar de tijd.

De maatregelen zouden ruwweg neerkomen op een verlaging van zo'n 139 miljoen euro. "We verlagen zoals beloofd de erfbelasting", aldus Tommelein. "De belastingdruk zal dankzij deze hervorming gevoelig dalen."

Bron: vrtNWS