02-03-2018

26 februari 2018

Vanaf januari 2019 komt het EPC in  een nieuw jasje te zitten. Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, ... Aan het toepassingsgebied verandert dus niets. Wel zal het EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie. Zo wordt het EPC een stuk visueler gemaakt, wordt het kengetal uitgebreid met een label en worden de aanbevelingen een pak concreter.

Het EPC informeert kopers en huurders
In 2008 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw.Inmiddels is het EPC al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningbestand .

Tien jaar na de lancering van het EPC, wordt nu gewerkt aan een grondige uitbreiding ervan. Het nieuwe EPC zal gelanceerd worden in januari 2019. Het vernieuwde EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning.

Wat verandert er?
Op het nieuwe EPC zal een label toegevoegd worden, gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Door het label toe te voegen, zal de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de woning of het appartement kunnen inschatten en zal hij deze gemakkelijker kunnen vergelijken met andere woningen en appartementen.

Daarnaast worden de aanbevelingen grondig uitgebreid, overzichtelijk weergegeven en aangevuld met een kostenindicatie. Dit zal de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht geven in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootte-orde is van het bijhorende kostenplaatje. Ook zal er technische informatie terug te vinden zijn op het nieuwe EPC.

Wat moeten je klanten doen als ze hun woning te koop of te huur stellen?
Zolang ze over een geldig EPC beschikken, hoeven ze geen nieuw EPC te laten opmaken. Het oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig. Als men vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken dan zal dit automatisch het vernieuwde EPC zijn.

Waar wil men naartoe?
Met het vernieuwde EPC wil men nog meer sensibiliseren rond de energetische prestaties van woningen, appartementen,... want uiteindelijk willen we in Vlaanderen tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark. Op het nieuwe EPC zal je kunnen zien in welke mate je woning al voldoet aan de langetermijndoelstelling die voor de energieprestatie van het Vlaamse woningbestand is vastgesteld.

Wat verandert er voor de bestaande energiedeskundigen type A?
De reeds erkende energiedeskundigen zullen in het kader van de permanente vorming een vorming moeten volgen over de inhoud van het EPC, de bijhorende veranderingen aan het inspectieprotocol, .... Deze vormingen worden vanaf het najaar 2018 aangeboden bij de erkende vormingsinstellingen.

Bron: energiesparen.be