09-03-2018

06 maart 2018

De GDPR of Privacyverordening die op 25 mei van kracht wordt, brengt heel wat bijkomende verplichtingen met zich mee voor ondernemingen in heel Europa. Ook de vastgoedmakelaar, de syndicus en de rentmeester zullen zich moeten houden aan de nieuwe reglementering. Als CIB-lid mag je alvast rekenen op de nodige info en advies vanuit CIB Vlaanderen, opdat je GDPR-compliant bent.

De Privacywetgeving is allesbehalve nieuw. Het gros van de verplichtingen uit de General Data Protection Regulation ofwel GDPR bestaat al tientallen jaren, meer bepaald ingevolge de Privacywet van 1992. Er werd echter maar weinig belang besteed aan deze wettelijke verplichtingen. Controles werden er al evenmin uitgevoerd. Door de komst van de GDPR, staat het thema “privacy” volop in de schijnwerpers.

Wat kan CIB Vlaanderen concreet voor jou betekenen?

  • Syllabus ( in het Nederlands en Frans)

Op CIBweb.be staat vandaag al een uitgebreide syllabus ter beschikking, die je zowel in het Nederlands als in het Frans kan raadplegen.

  • Handleiding

Binnenkort (uiterlijk eind april 2018) zal je ook een beknopte handleiding ontvangen, waarin de voornaamste en meest relevante bepalingen uit de GDPR op een begrijpelijke wijze worden uiteengezet. Naast enkele algemene verplichtingen, zal in deze handleiding duidelijk vermeld worden wat je concrete verplichtingen zijn.

  • Privacy policy en verwerkingsregister

Voorbeelden van deze concrete verplichtingen zijn het voorhanden zijn van een privacy policy en het bijhouden van een verwerkingsregister. CIB Vlaanderen zal van beide documenten een model ter beschikking stellen.

  • Clausule in contracten met derden

Verder zal je een clausule ontvangen die je kan gebruiken in je contracten met derden, met daarnaast ook enkele handige tips en aanbevelingen.

Het mag duidelijk zijn dat de GDPR in zeer algemene termen is opgesteld en dat één en ander nog zal moeten blijken uit de implementatie ervan in de praktijk. CIB Vlaanderen zal dit alles op de voet volgen en je informeren waar nodig.