16-04-2018

12 april 2018

Eind 2017 telden we 10.181 vastgoedmakelaars in België, een nieuw record! Zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Het vastgoedberoep blijft daarmee aan populariteit winnen. Het beroep is nochtans streng gereglementeerd en gecontroleerd, met een stagetraject, een vormings- en verzekeringsplicht en een na te leven deontologie. Maar dat schrikt mensen duidelijk niet af om een carrière als vastgoedmakelaar te ambiëren.

Stefaan Leliaert, voorzitter BIV: "Nergens in Europa is de reglementering en de controle op het vastgoedberoep zo streng geregeld als in België. Maar dat houdt mensen duidelijk niet tegen om voor een carrière als vastgoedmakelaar te kiezen. "
 
283 tuchtbeslissingen
De Uitvoerende Kamers van het Instituut ontvingen vorig jaar 1.183 klachten (35% meer dan in 2016). De meeste Nederlandstalige klachten handelden over gebreken in de informatieplicht (bv. ontbreken EPC, stedenbouwkundige info…). De stijging valt te verklaren door het feit dat het Instituut beter gekend is. Vorig jaar lanceerde het BIV een animatiefilmpje waarbij het institituut aan het brede publiek werd voorgesteld. Ondanks de grotere bekendheid bleken veel klachten ongegrond, waardoor ze geseponeerd werden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als blijkt dat het BIV onbevoegd is, doordat het geen deontologische fout maar een burgerlijk geschil betreft, doordat een klacht onvoldoende bewijskracht heeft, doordat de partijen intussen dankzij het BIV een onderling akkoord hebben bereikt,...

De resterende klachten leidden alles samen tot 283 tuchtbeslissingen, 11% meer dan in 2016. Het ging daarbij om 32 schrappingen. Dat betekent dat 32 vastgoedmakelaars uit de markt zijn gehaald omdat ze bijvoorbeeld met derdengelden zijn gaan lopen, huurwaarborgen niet terugbetaalden,... Er waren ook 97 schorsingen. Hierdoor kan de vastgoedmakelaar tijdelijk z’n job niet meer oefenen. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een samenwerking met een nepmakelaar, de niet-naleving van de vormingsverplichting, geen correct financieel en administratief beheer van een mede-eigendom,… Het gebeurt regelmatig dat klagers aan het BIV laten weten dat ze tevreden zijn dat er een oplossing werd gevonden door tussenkomst van het Instituut.

Nepmakelaars
Tegenover de meer dan 10.000 plichtsbewuste erkende makelaars, staat een kleine maar hardnekkige groep van nepmakelaars, die zonder erkenning werken en schadelijk zijn voor de sector én de consument. Het is één van de wettelijke taken van het BIV om hen uit de markt te halen. De dossiers die geopend worden na vermoedens van nepmakelaardij betreffen soms een mede-eigenaar die als syndicus optreedt of een bediende die onder controle werkt van de vastgoedmakelaar. Maar als het effectief om een nepmakelaar gaat, kan de persoon in kwestie besluiten om het erkenningstraject aan te vatten. Doet hij dat niet, dan moet hij onmiddellijk de activiteiten stoppen, wat door eigen privédetectives wordt nagegaan.
 
Het Instituut brengt de nepmakelaars ook voor de rechtbank. 42 van de 43 vonnissen uit 2017 werden daarbij uitgesproken in het voordeel van het BIV, waardoor de betrokkenen veroordeeld werden. Dat betekent dat er vorig jaar dankzij het Instituut bijna wekelijks een nepmakelaar uit de markt werd geplukt. Het BIV stelt alles in het werk om de consument en de erkende makelaar van deze oplichters te vrijwaren.

Bron: BIV