27-04-2018

27 april 2018

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet gaat pas begin 2019 in voege en niet op 1 september 2018 zoals oorspronkelijk gepland. Een exacte datum is nog niet bekend.

Op 1 september zou het nieuwe Vlaamse huurdecreet in werking treden. Het decreet verandert één en ander aan de verplichtingen van verhuurders en huurders.

Maar Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans ( N-VA) stelt de inwerkingtreding uit tot begin 2019. Ze doet dat op vraag van de Verenigde Eigenaars en op vraag van de universiteiten en de hogescholen.

“Als het nieuwe huurdecreet al op 1 september zou ingaan, zouden er andere regels gelden al naargelang de student de huurovereenkomst voor zijn kot voor of na 1 september tekent”, verklaart Katelijne D’Hauwers, woordvoerster van de Verenigde Eigenaars.  “Net als wij kampen de diensten van de universiteiten en de hogescholen met tijdsgebrek om het nieuwe huurdecreet uit te leggen aan de eigenaars. Juli en augustus zijn vakantiemaanden en bovendien moeten alle huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen en studentenhuisvesting opnieuw gedrukt worden.”

Huurwaarborglening
Eén van de meest besproken nieuwigheden is dat de verhuurders, volgens het nieuwe decreet, een huurwaarborg kunnen vragen van drie maanden huur. Nu mag de eigenaar in principe maar twee maanden huur als waarborg vragen.

Voorwaarde voor die versoepeling is echter dat er een nieuwe ‘huurwaarborglening’ op poten staat zodat minder solvabele huurders het bedrag van de huurwaarborg kunnen lenen. Homans zei eerder dat alles in het werk zou worden gesteld om de deadline van 1 september ook te halen. Maar de kans is klein dat dit ook gebeurt.  “Voor de huurwaarborglening is er nog geen uitvoeringsbesluit. Als dat er is, moet het nog voorgelegd worden aan de Vlaamse Woonraad, waarin zowel verhuurders als huurders vertegenwoordigd zijn. Ook op dat terrein is de kans klein dat alles tegen 1 september rond geraakt”, aldus D’Hauwers. Homans meldt echter dat de nieuwe huurwaarborglening op punt staat.

De beslissing om de huurwaarborg op te trekken van twee naar drie maanden huur lokte kritiek uit bij het Huurdersplatform en armoedeorganisaties. Zij wijzen erop dat de maatregel het recht op wonen voor de meest kwetsbare groepen ondermijnt.

Precies om die kritiek te pareren, moet de Vlaamse regering een huurwaarborglening uitwerken. Maar ook dat initiatief ontlokt vragen.  In zijn advies aan de Vlaamse regering van 15 september vraagt de Vlaamse Woonraad zich af “of het wel opportuun is om woonbehoeftige inkomenszwakke huurders ( bijkomend) te laten lenen”.

De Woonraad merkt ook op dat “de problematiek van de financiële zekerheid voor de verhuurder en de betaalbaarheid voor de huurder verder reikt dan de aanvang van het contract en ook de uitvoering ervan betreft”.

(Bron: De Tijd)