02-05-2018

27 april 2018

Wie een leegstaand pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar lang een vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist

Ook wie een leegstaande winkel ombouwt tot woning of wie boven een winkel gaat wonen, krijgt dezelfde vrijstelling. “Leegstaande gebouwen creëren een gevoel van onveiligheid. Met deze belastingverlaging willen we dat probleem aanpakken”, zeggen ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege.

Heel wat steden en gemeenten worden geconfronteerd met de problematiek van leegstand. Leegstaande gebouwen geven een straat of buurt een verwaarloosde indruk. Dat leidt vaak tot nog meer leegstand en tot slot riskeert de hele buurt mee te verloederen. De Vlaamse regering wil die leegstand nu aanpakken met twee fiscale ingrepen van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld).

Wie een ongeschikt pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar geen onroerende voorheffing betalen. Het gaat om ongeschikte of onbewoonbare woningen, en leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Voor woningen wordt het voordeel afgetopt op 1.000 euro per jaar, voor bedrijfsruimten op 4.000 euro.

(Bron: Het Nieuwsblad)