09-10-2018

Negatieve elektriciteitskeuring: kan je dan wel verkopen?

01 oktober 2018

Nu en dan krijgen we de vraag of je een woning wel mag verkopen indien het resultaat van de elektriciteitskeuring negatief is. Het doet beseffen dat er hierover nog veel onduidelijkheid bestaat. Joris Breugelmans, commercieel directeur van onze partner BTV, legt uit hoe de vork aan de steel zit.

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie is sinds 1 juli 2008 verplicht bij de verkoop van een woning met een installatie van voor 1 oktober 1981. De verkoper moet de elektriciteitskeuring op zijn kosten laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Bij verkoop van een woning met een installatie van na 1 oktober 1981 geldt er geen specifieke keuringsplicht bij verkoop, maar wel een algemene herkeuringsplicht na verval van het attest.

Inbreuken oplossen
Het resultaat van de keuring heeft op zich geen gevolgen voor de verkoop, legt Breugelmans uit. "Is de uitslag negatief, dan moeten de inbreuken zo snel mogelijk worden opgelost door de nodige werken uit te voeren. De nieuwe eigenaar heeft dan afhankelijk van de inbreuk(en) 12 tot (meestal) 18 maanden de tijd om de installatie in orde te maken. De datum waartegen de nieuwe keuring moet worden uitgevoerd kan men terugvinden op het keuringsverslag. Zo niet riskeert men een geldboete. De notaris is verplicht de identiteit van de koper en de datum van de akte schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat de elektrische installatie heeft gekeurd."

Wettelijk gezien moet het elektriciteitsattest pas worden opgenomen in de authentieke akte. Om discussies over mogelijke verborgen gebreken te vermijden, is het aangewezen om het keuringsverslag al bij de onderhandse verkoopovereenkomst voor te leggen. "Transparantie boven alles, nietwaar?"