11-12-2018

Sterke start nieuwbouwvergunningen in 2018

11 december 2018

Statbel publiceerde de statistieken over nieuwbouwvergunningen voor de eerste 8 maanden van het jaar. Zowel het aantal vergunde nieuwbouwflats als het aantal nieuwbouwhuizen was in de eerste 8 maanden van dit jaar opmerkelijk hoger dan in de voorgaande jaren.

Deze stijging kan verklaard worden door de strengere nieuwbouwnormen. Op 1 januari 2018 werd immers het S-peil ingevoerd waardoor veel woningen verplicht werden om bijkomend te investeren in energiezuinigheid.

Verschillende bouwers anticipeerden hierop door eind 2017 al een bouwvergunning aan te vragen die dan goedgekeurd werd in het eerste kwartaal van 2018. We stellen vast dat steeds wanneer de nieuwbouwnormen in Vlaanderen strenger worden, er in het eerste kwartaal van dat jaar meer vergunningen worden toegekend. In de andere gewesten zien we deze cyclische evolutie niet.

Meer nieuwe flats
Als we kijken naar het tweejaarlijks gemiddelde (om het effect van de nieuwbouwnormen te neutraliseren) dan zien we dat het aantal flats in de eerste 8 maanden van het jaar gestegen is met 21% vergeleken met 2014. Het aantal huizen daalde in dezelfde periode met 6%. Flats krijgen een steeds groter aandeel in de nieuwbouwactiviteit. De toename van het aantal flats overstijgt de afname in het aantal nieuwbouwwoningen met +3.000 woningen. De nieuwbouwactiviteit zet haar groei verder.

Minder vergunde renovaties
In de periode 2014 – 2018 stelden we in de eerste 8 maanden van het jaar een daling van 12% vast. Ondanks alle inspanningen om het renovatieritme, dat in Vlaanderen sowieso al te laag is, te verhogen zien we een tegengestelde beweging. De Vlaamse Confederatie Bouw roept de Vlaamse regering dan ook op om samen met de bouwsector inspanningen te leveren om renovatie verder aan te moedigen.

Bron: Bouw & Wonen