31-01-2019

Banken kenden meer nieuwe woonleningen toe in 2018

31 januari 2019

Vorig jaar werden bijna 253.000 hypothecaire kredieten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 34 miljard euro, exclusief herfinancieringen. Vooral in de tweede helft van 2018 trok de kredietverlening weer sterk aan. Dat meldt bankenfederatie Febelfin op basis van de statistieken inzake hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2018 met iets meer dan 6%. In bedrag was er een stijging met iets meer dan 9%. Het aantal verstrekte kredietovereenkomsten steeg ten opzichte van 2017 met iets meer dan 4%. Het overeenstemmende bedrag steeg met ongeveer 9%.

“Mede door de hervorming van de registratierechten in Vlaanderen is de vraag naar hypothecaire kredieten in de tweede jaarhelft flink toegenomen. In combinatie met de nog steeds lage rentevoeten en de grotere vraag naar financiering van beleggingsvastgoed heeft dit een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening in 2018”, zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van BVK.

Vooral voor aankoop woning
De stijging van het aantal verstrekte kredieten is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+ 7%). Ook het aantal bouwkredieten lag 3,2% hoger. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (+7,7%) evenals voor andere doeleinden (+9,7%) kenden eveneens een aanzienlijke stijging. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning kende daarentegen een daling met 4,4%. Ook in 2017 was er al een daling met meer dan 20%.

Gemiddeld ontleend bedrag
Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het vierde trimester van 2018 tot 160.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg in het laatste trimester van 2018 verder tot ongeveer 172.000 euro. Ook het gemiddelde bedrag voor een krediet voor de aankoop van een woning met renovatie steeg sterk tot meer dan 195.000 euro.

Variabele rente
In de loop van 2018 kozen steeds meer kredietnemers voor een varabiabele rentevoet. Ongeveer 7 op de 10 kredietnemers koos nog voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Maar daarnaast koos dus bijna 30% voor een veranderlijke rentevoet. Ongeveer 6,5% van de kredietnemers opteerde daarbij zelfs voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Verantwoorde kredietverlening
Febelfin merkt op dat 'verantwoorde kredietverlening' de eerste prioriteit moet zijn van de kredietverleners. "Een ongezonde groei van deze markt kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van het financiële systeem in ons land. Ook de Nationale Bank van België heeft hier het afgelopen jaar al meermaals op gewezen en maatregelen genomen om die verantwoorde kredietverlening te garanderen."

Bron: Febelfin