28-11-2017
27 november 2017

De Vlaamse regering heeft 28 proefprojecten voor cohousing geselecteerd uit 48 kandidaten. Zij krijgen gedurende zes jaar vrijstelling van de heersende regels.

Alternatieve vormen van wonen winnen aan populariteit. Denk aan samenhuizen, waarbij verschillende personen samen een woning huren, of cohousing, waarbij gezinnen met elkaar samenleven en gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten.

Maar die nieuwe woonvormen botsen al eens op de grenzen van de bestaande - vaak nogal rigide - regelgeving. Zo wordt men geconfronteerd met problemen rond vergunningen, belastingen en kan men ook allerlei premies en subsidies mislopen.

Soepeler wetgeving
De proefprojecten moeten de weg vrijmaken voor een soepeler wetgeving. De kandidaten moesten op voorhand aangeven voor welke regelgeving ze een vrijstelling vragen. Die krijgen ze nu voor zes jaar, wat na afloop nog eens met vier jaar kan worden verlengd.

Gwenny De Vroe (Open Vld), die twee jaar geleden met een resolutie het initiatief nam, is tevreden. Zij hoopt dat de regering nu ook zal toelaten dat woningen eenvoudiger worden opgedeeld. “Ik roep ministers Joke Schauvliege en Liesbeth Homans op om ook dit deel van de resolutie uit te voeren en de regels voor het opdelen van woningen te vereenvoudigen.”

Bron: Het Nieuwsblad