21-03-2019

Verplicht asbestattest goedgekeurd in Vlaams Parlement

21 maart 2019

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet rond Milieubeleid goedgekeurd, dat tot een versnelde asbestafbouw moet leiden. Bij de verkoop van een gebouw wordt een asbestattest verplicht.

Gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen bevatten naar schatting nog ruim 2 miljoen ton asbest. Onder meer in scholen, vaak gebouwd in de jaren zeventig en tachtig, is asbest nog echt een probleem. In 70 tot 90 procent van de gebouwen van voor 2001 zit minstens één asbesttoepassing, zoals leien of gevelbekleding.

Het nieuwe decreet maakt een asbestinventaris verplicht bij de overdracht van elk gebouw van voor 2001. Dat resulteert in een attest dat deel gaat uitmaken van de notariële akte.

"Zo zal elke koper weten of er asbest in het gebouw aanwezig is en kunnen indien nodig maatregelen genomen worden”, zegt minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). De concrete uitvoering van het decreet moet nog in uitvoeringsbesluiten van de regering worden gegoten. Van den Heuvel verwacht dat nog dit jaar de eerste attesten kunnen worden afgeleverd.

Gemiste kans
Naast de invoering van de inventaris, wordt ook werk gemaakt van de versnelling van asbestafbouw. In 2018 is er al 9 miljoen euro verdeeld over de gemeenten om asbestverwijdering te versnellen. Vanaf dit jaar wordt jaarlijks 10 miljoen euro voorzien. Er wordt ook 7,5 miljoen geïnvesteerd om schoolgebouwen asbestvrij te maken.

Johan Danen van Groen vindt het decreet een gemiste kans. “Huurders kunnen bijvoorbeeld nog lange tijd in risicovolle gebouwen wonen zonder dat iemand er iets aan doet”, zegt hij. Er worden ook nog steeds asbesthoudende producten ingevoerd in ons land, bijvoorbeeld scooters met remschijven uit asbest. “De minister moet bij Europa protest aantekenen zodat deze onacceptabele praktijk stopt”, aldus Danen.

Bron: Belga