02-05-2019

Nieuw record woonkredieten toegekend

02 mei 2019

In het eerste trimester werd opnieuw - zoals ook de voorgaande trimesters - een recordbedrag aan woonkredieten toegekend, blijkt uit cijfers van Febelfin.

62.000 hypothecaire kredietovereenkomsten
De markt van het hypothecair krediet in België blijft dus boomen, ondanks de waarschuwingen die de Nationale Bank al herhaaldelijk lanceerde naar de financiële sector. Van januari tot einde maart werden er ongeveer 62.000 hypothecaire kredietovereenkomsten (zonder herfinancieringen) afgesloten, voor een totaalbedrag van ongeveer 8,3 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag ooit in het eerste trimester.

Het aantal kredietovereenkomsten steeg hiermee met 4,3 procent tegenover begin vorig jaar, terwijl er in bedragen zelfs 7,3 procent meer werd verstrekt dan toen. Bij de aanvragen was er een toename met respectievelijk 6,5 en 11 procent.

De groei van het aantal verstrekte kredieten vertraagt wel. In de tweede helft van 2018 stegen de aantallen met meer dan 10 procent, terwijl de bedragen zelfs ruim 15 procent hoger lagen.

Kredieten aankoop plus renovatie kennen grootste groei
De meeste Belgen lenen voor de aankoop van een bestaande woning, terwijl de kredieten voor aankoop plus renovatie op hun beurt de grootste groei kenden. Lenen voor renovatie bezet de tweede plaats, gevolgd door nieuwbouw. Ook daar werd nog een lichte stijging opgetekend tegenover begin 2018.

Voor het eerst sinds lang steeg het gemiddelde kredietbedrag niet verder: het lag voor de meeste vastgoedcategorieën gelijk of zelfs lager dan eind vorig jaar. Voor nieuwbouw was de daling het grootst. De Belg leent nu gemiddeld zo’n 159.500 euro voor de aankoop van vastgoed en 168.500 euro voor nieuwbouw (-3.000 euro ten opzichte van eind 2018). Op jaarbasis stabiliseerde het kredietbedrag voor nieuwbouw.

Driekwart van de Belgen opteert voor een vaste rentevoet van minstens tien jaar. Het aantal kredietnemers dat opteert voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet daalde verder tot zo’n 6 procent marktaandeel.

(Bron: De Standaard)