04-06-2019

Nationale Bank wil dat banken extra buffer aanleggen voor hun leningen

04 juni 2019

Omdat de kredietverlening veel sneller groeit dan de economie, wil de Nationale Bank dat banken extra kapitaal opzijzetten voor de leningen die ze aan gezinnen en bedrijven geven.

De kredietverlening aan huishoudens en bedrijven stijgt in ons land veel sneller dan de economische groei. Deels door de lage rente en te soepele kredietvoorwaarden, vindt de Nationale Bank. Bovendien groeit de kredietverlening in België veel sneller (5,7 procent in 2018) dan in de eurozone (3,4 procent). Daarom vindt de toezichthouder het nodig dat de banken nu - in goede economische tijden - een extra buffer aanleggen voor als het economisch minder goed gaat. "Onze bezorgdheid is dat deze situatie kan doorschieten en dat - als de conjunctuur minder goed is - de banken geneigd zouden zijn om de kraan dicht te draaien", zegt directeur Jean Hilgers van de Nationale Bank. "Dat willen we vermijden en daarom willen we nu een extra kapitaalvereiste opleggen aan de banken."

Preventieve maatregel
Het gaat om een zogeheten contracyclische buffer, één van de belangrijkste maatregelen waarover de toezichthouder beschikt om preventief tussenbeide te komen. De maatregel werd bedacht door de Europese Centrale Bank na de zware financiële crisis van 2008. "Het is contracyclisch omdat de buffer wordt aangelegd in een opgaande periode van een kredietcyclus", verduidelijkt Hilgers. "De maatregel kan teruggetrokken worden in een periode van recessie zodat de banken dan extra verliezen kunnen opvangen." Frankrijk en Ierland hebben deze maatregel al opgelegd.

De kapitaalvereiste houdt in dat banken 0,5 procent van het Belgische deel van hun kredietportefeuille opzijzetten. Op die manier blijft dat geld binnen de bank en kan het bijvoorbeeld niet worden uitgedeeld aan de aandeelhouders. Het is aan de regering om de maatregel via een KB op te leggen aan de banken. Minister van Financiën De Croo is van plan om dat ook te doen. De buffer wordt van kracht één jaar nadat hij beslist is.

Bron: vrtNWS

Lees het volledige artikel.