11-10-2019

Oplossing gevonden: niemand misloopt woonbonus én verlaagde registratierechten

11 oktober 2019

De aktedatum blijft gelden als deadline voor de woonbonus. Ook voor de verlaagde registratierechten zal die akte nu cruciaal zijn, en niet het compromis. Daardoor misloopt niemand de woonbonus én de verlaging van de registratierechten.

De nieuwe Vlaamse regering besloot het systeem van de woonbonus stop te zetten. In ruil worden de registratierechten op de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6 procent.

Maar voor het toekennen van de woonbonus wordt gekeken naar de datum van het verlijden van de akte, wat enkele maanden na de koop (compromis) kan vallen. Voor de registratierechten werd aanvankelijk dus gekeken naar de datum van het compromis. Zo dreigden sommige kopers tussen twee stoelen te vallen en op geen van beide voordelen te kunnen rekenen. Wie op 1 november een huis zou kopen, riskeerde geen woonbonus te krijgen, maar ook geen verlaagde registratierechten.

Oplossing uitgewerkt
Diependaele heeft nu een oplossing uitgewerkt waarbij de datum van de authentieke leningsakte bepalend blijft voor de toekenning van de woonbonus. Wie de akte ten laatste op 31 december tekent bij de notaris, kan nog genieten van de woonbonus.

Voor de registratierechten wordt nu ook de datum van de akte aanvaard. Er wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voorzien voor verkoopsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari, maar waarvan de akte pas na die datum verleden kan worden. Kopers en verkopers moeten dus niet zelf een regeling treffen.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

(Bron: De Standaard)