05-12-2017
04 december 2017

Verschillende delen van Vlaanderen werden vorige week getrakteerd op een sneeuwtapijtje. Belangrijk om weten: wie als eigenaar het dak van z'n appartement of ander gebouw niet sneeuwvrij maakt, kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade door vallende sneeuw of ijs. Het Antwerpse Hof van Beroep velde een arrest in die zin en schiep daarmee een belangrijk precedent.

De wagen van een man uit Sint-Truiden raakte beschadigd door een ijsblok dat van het dak van zijn appartementsgebouw viel. De man die een appartement in het gebouw huurde diende een klacht in. Hij ving bot bij de burgerlijke rechtbank in Hasselt, maar kreeg wel gelijk voor het Hof van Beroep.

Het  Antwerpse Hof van Beroep achtte de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) van het appartementsgebouw verantwoordelijk voor de schade. Uit het arrest blijkt dat het Hof van oordeel is dat de VME een fout heeft begaan door het dak van het gebouw niet voldoende sneeuw- en ijsvrij te houden, met sneeuw- en ijsophopingen tot gevolg. "En als de eigenaars van mening zijn dat het te gevaarlijk was om de sneeuw te verwijderen, dan hadden zij tenminste maatregelen moeten nemen om anderen te waarschuwen voor het mogelijke gevaar", luidt het arrest. Het Hof van Beroep veroordeelde de eigenaars tot een schadevergoeding van ruim 4.000 euro.

Belangrijke gevolgen
De uitspraak heeft gevolgen voor alle eigenaars en de optredende syndicus. Concreet betekent dit dat mede-eigenaars van appartementsgebouwen of andere woningvormen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade door sneeuw die van het dak valt. Ook privéwoningen vallen onder deze regel. Artikel 1384 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat men te allen tijde als een goede huisvader moet optreden.

Vrijmaken voetpad
Het politiereglement van de gemeente voorziet doorgaans een regeling voor het sneeuw- en ijsvrij maken van het voetpad. Daarnaast is het mogelijk dat in het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom specifieke regels zijn voorzien. Soms kan het de taak zijn van een conciërge als die er is, al kan het even goed de bewoner van het gelijkvloers of de syndicus zijn die ervoor moet zorgen. Dit verschilt van gebouw tot gebouw. Indien niets specifieks werd voorzien voor de mede-eigendom raadpleeg je best het politiereglement van de gemeente waar het gebouw is gelegen.