07-11-2019

Vlaamse rush op leningen door afschaffen woonbonus: 80 procent meer hypotheken afgesloten

07 november 2019

Doordat de woonbonus volgend jaar verdwijnt, zijn er vorige maand 80 procent meer woonleningen afgesloten in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, die de hypothecaire kredieten registreert. Op 1 januari krijgen Vlamingen die een huis kopen geen belastingvoordeel meer en dus proberen velen voor Nieuwjaar nog snel de koop van een huis rond te krijgen.

Door de afschaffing van de woonbonus is het druk bij notarissen en banken. Vele Vlamingen proberen nog voor Nieuwjaar alles te regelen om een woning te kopen, zodat ze nog kunnen genieten van het belastingvoordeel dat je krijgt bij de aankoop van een eerste en eigen huis. De Vlaamse regering besliste om dat voordeel vanaf volgend jaar niet meer toe te kennen.

Eind vorige maand toonden voorlopige cijfers al dat de aankondiging van de Vlaamse regering voor een ware rush heeft gezorgd op de huizen: er waren 42,9 procent meer woningen verkocht dan in oktober 2018.

Wat is de woonbonus?
De woonbonus is een belastingvoordeel voor mensen die een lening aangaan om een woning te kopen. Wie een lening afsluit kan elk jaar een stukje in de belastingen inbrengen, wat ervoor zorgt dat u minder belastingen moet betalen zolang uw lening loopt. De nieuwe regering gaat de woonbonus afschaffen vanaf 1 januari, waardoor mensen met een lening meer belastingen zullen betalen. De woonbonus duwde de woningprijzen namelijk de hoogte in.

Straffe stijging
Definitieve cijfers van de Nationale Bank tonen een nog straffere stijging: in heel België werden in oktober 60 procent meer woonleningen afgesloten dan in dezelfde maand vorig jaar. In absolute aantallen zijn dat 56.269 nieuwe hypotheekleningen, samen opgeteld goed voor een bedrag van 7,1 miljard euro.

Als we alleen naar de Vlaamse cijfers kijken, zien we een veel fellere stijging: 80 (!) procent meer nieuwe hypotheekleningen in vergelijking met oktober 2018. In de rest werd een ook een stijging vastgesteld, maar veel minder sterk: +31 procent in Wallonië en + 26 procent in Brussel. Met andere woorden: er is een onmiskenbaar effect van de afschaffing van de woonbonus.

In bovenstaande grafiek is de evolutie van het aantal nieuwe hypothecaire woonkredieten te zien. Naast de piek van vorige maand is er ook een stevige piek te zien eind 2014. Omdat de woonbonus vanaf 2015 verlaagd werd, sloten velen toen nog snel een lening af om van het oude, gunstige regime te kunnen genieten.

Herfinancieringen
De Nationale Bank stelt sinds mei van dit jaar ook een felle toename vast van het aantal herfinancieringen. Door de lage rentevoeten laten velen hun lening herzien, zodat de aflossing goedkoper of korter wordt. Er werd zo maar liefst 120 procent meer heronderhandeld over leningen in de voorbije zes maanden, tegenover dezelfde periode van het jaar voordien. 

En voor de goede orde: wie al geniet van de woonbonus en zijn lening laat herfinancieren behoudt de woonbonus.

(VRTnws)