Voor welke transacties is een asbestattest nodig?

23-05-2022

 

Nieuws 23 mei 2022

Zoals we eerder al meedeelden, zullen eigenaars vanaf 23 november 2022 een asbestattest moeten kunnen voorleggen bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. De nieuwe informatieplicht zal van toepassing zijn voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. De inhoud van het attest moet meegedeeld worden aan de koper bij het ondertekenen van het compromis. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattestMaar voor welke transacties is een asbestattest nodig? Welke info moet de onderhandse verkoopovereenkomst precies vermelden? En wat bij verhuur?

Het asbestattest zal vanaf 23 november 2022 niet alleen verplicht zijn bij een verkoop maar bij elke "overdracht onder levenden" d.w.z. :

 • overdragen van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 • vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;


Voor een erfenis geldt de verplichting van een asbestattest evenwel niet aangezien dit geen overdracht onder levenden is.

Onderhandse verkoopovereenkomst

Concreet zal de verkoper bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst aan de kandidaat-koper de inhoud meedelen van een geldig asbestattest. 

De onderhandse verkoopovereenkomst moet daarbij het volgende vermelden: 

 • de datum van het attest
 • de samenvattende conclusie
 • de unieke code van het attest
 • een clausule die stelt dat de inhoud van dit (geldige) attest voorafgaandelijk is medegedeeld aan de koper, of, indien men hierin in gebreke is gebleven, dat dit niet is gebeurd.

 

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist. 

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen.

Koopt een investeerder een woning om die vervolgens op de huurmarkt aan te bieden, moet die het n.a.v. de aankoop ingewonnen asbestattest aan (kandidaat-)huurders overhandigen.

Bij nieuwe verhuringen kan het raadzaam zijn de overhandiging van het attest formeel te laten notuleren in een clausule van de huurovereenkomst. Ook bij verhuur maakt het niet uit of het gaat om residentieel, commercieel, … vastgoed.